Takashi Shimura

 • Ikiru

  Image Ikiru
  View Movie
 • Ikiru

  Image Ikiru
  View Movie
 • Ikiru

  Image Ikiru
  View Movie
 • High and Low

  Image High and Low
  View Movie
 • Seven Samurai

  Image Seven Samurai
  View Movie